Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΕΛΕΣΗ – ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ

qode interactive strata

 

Καθηγήτρια

 

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mkel@uniwa.gr

Τηλέφωνο Γραφείου 

210 5387430

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΘΑ ΚΕΛΕΣΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Βαθμίδα: Καθηγήτρια  ΦΕΚ: 920/τ.Γ’/31-05-2019   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9463

Γνωστικό Αντικείμενο: Βασική Νοσηλευτική – Διαχείριση Θεμάτων Υγείας σε Πρωτοβάθμιο Επίπεδο

Τομέας: Α’ «Βασικής Νοσηλευτικής»                                     

Διοικητικές Θέσεις:

Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘’Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών’’ του Τμήματος Νοσηλευτικής (ΠΑΔΑ)

Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου(ΜΜΠΑ) ‘’ Εργαστήριο ΜΕΘ-Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση ασθενών’’ του Τμήματος Νοσηλευτικής (ΠΑΔΑ)

https://nurs.uniwa.gr/profile/kelesi-stavropoulou-martha/

Research Gatehttps://www.researchgate.net/profile/Martha-Kelesi

Google Scholar Profilehttps://scholar.google.com/citations?user=R_JSHaoAAAAJ&hl=el

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-0292-7005

Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=kelesi%20martha&page=2

Web of Science: Web of Science Researcher ID: AAA-4432-2021  https://publons.com/researcher/4148095/martha-kelesi/

Scopus Author ID: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54884095200

SciProfiles: https://sciprofiles.com/profile/1090701

 

Εκπαίδευση-Σπουδές: Πτυχίο Νοσηλευτικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990), Master of Science (1997) στην Δημόσια Υγεία του ΕΚΠΑ και Διδακτορικό δίπλωμα (2004) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Βασική Νοσηλευτική, Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις, Νοσηλευτική Διοίκηση, Οικονομικά της Υγείας.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: Από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 έως 1994-95 Έκτακτο EΠ ΤΕΙ Αθήνας στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών με πλήρες ωράριο και στο γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική». Από 18/11/94- 12/07/2005 Μόνιμο ΕΠ στο ΤΕΙ Αθήνας στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών. Από 13/07/2005 Μόνιμο ΕΠ στο ΤΕΙ Αθήνας στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό Αντικείμενο «Νοσηλευτική».

Από 12/10/2012, Μόνιμο ΕΠ στο ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής, στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική».

Από 29/10/2018 σε τακτική θέση ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ,Τμήμα Νοσηλευτικής, στη βαθμίδα Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο<<Βασική Νοσηλευτική-Διαχείριση Θεμάτων Υγείας σε Πρωτοβάθμιο Επίπεδο>>.

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από τον Δεκέμβριο του 1981 έως και τον Ιούνιο του 1983, στην συνέχεια στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις προϊσταμένης τμημάτων μέχρι και το τέλος του έτους 1985. Στο ΤΕΙ Αθήνας από το 1984-85 ως έκτακτο προσωπικό (πλήρους απασχόλησης) έως το 1994-95 και στη συνέχεια ως Επίκουρη Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια(2012) και από το 2018 έως σήμερα Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διδασκαλία μαθημάτων:

Προπτυχιακό επίπεδο: Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη-Νοσηλευτικές Θεωρίες, Βασική Νοσηλευτική Ι, Βασική Νοσηλευτική ΙΙ, Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης, Οικονομικά της Υγείας.

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Μεθοδολογία της έρευνας, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Νοσηλευτικές Θεωρίες, Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις και Κλινική Έρευνα, Λοιμώξεις, Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας, Συγγραφή επιστημονικής μελέτης, Αρχές Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.

  

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

 1. Goula, A.; Chatzis, A.; Stamouli, M.-A.; Kelesi, M.; Kaba, E.; Brilakis, E. Assessment of Health Professionals’ Attitudes on Radiation Protection Measures. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 13380. https://doi.org/10.3390/ijerph 182413380
 2. Kaba, E., Stavropoulou, A., Kelesi, M., Triantafyllou, A., Goula, A., & Fasoi, G. (2021). Ten Key Steps to Writing a Protocol for a Qualitative Research Study: A Guide for Nurses and Health Professionals. Global Journal of Health Science, 13, 58.
 3. Dimitrios E. Papageorgiou, Evridiki Kaba, Martha Kelesi, Areti Stavropoulou, Penelope E. Tziliali, Niki Pavlatou, Georgia Fasoi. Assessing Patients’ Needs in Greek Intensive Care Units. Validation of a Respiratory Patient Satisfaction Scale. Journal of Education and Practice, Vol 12, No 17 (2021)
 4. Evridiki, Kaba, Stavropoulou Areti, Kelesi Martha, Toylia Georgia and Fasoi-Barka Georgia. “Critiquing a Grounded Theory Research Paper: Αn Educational Guide for Nurses.” Global Journal of Health Science 13 (2021): 92.
 5. Stavropoulou A, Vlamakis D, Kaba E, Kalemikerakis I, Polikandrioti M, Fasoi G, Vasilopoulos G, Kelesi M. “Living with a Stoma”: Exploring the Lived Experience of Patients with Permanent Colostomy. Int J Environ Res Public Health. 2021 Aug 12;18(16):8512. doi: 10.3390/ijerph18168512. PMID: 34444262; PMCID: PMC8393572.
 6. Goula A, Stamouli M-A, Alexandridou M, Vorreakou L, Galanakis A, Theodorou G, Stauropoulos E, Kelesi M, Kaba E. Public Hospital Quality Assessment. Evidence from Greek Health Setting Using SERVQUAL Model. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(7):3418. https://doi.org/10.3390/ijerph18073418
 7. Evdokia Misouridou , Polyxeni Mangoulia , Vasiliki Pavlou , Katerina Kasidi , Evangelia Stefanou , Eleftheria Mavridoglou1, Martha Kelesi , Evagelos Fradelos (2021) .Reliability and validity of the Greek version of the Professional Quality of Life Scale (ProQOL-V). Mater Sociomed. 2021 Sep; 33(3): 185-189 DOI: 10.5455/msm.2021.33.185-189
 8. Evdokia Misouridou, Polyxeni Mangoulia, Vasiliki Pavlou, Katerina Kasidi, Evangelia Stefanou, Eleftheria Mavridoglou, Martha Kelesi, Evagelos Fradelos (2021)”Wounded healers during the COVID syndemic: Compassion Fatigue and Compassion Satisfaction Among Nursing Care Providers in Greece” Perspectives in Psychiatric Care. 2021;1–12 DOI: 10.1111/ppc.12946 https://doi.org/10.1111/ppc.12946
 9. Papathanasiou, Ioanna & Rammogianni, Anna & Papagiannis, Dimitrios & Malli, Foteini & Mantzaris, Dimitrios & Tsaras, Konstantinos & Kontopoulou, Lamprini & Kaba, Evridiki & Kelesi, Martha & Fradelos, Evangelos. (2021). Frailty and Quality of Life Among Community-Dwelling Older Adults. Cureus. 13. e13049. 10.7759/cureus.13049.
 10. Fasoi, G.; Patsiou, E.C.; Stavropoulou, A.; Kaba, E.; Papageorgiou, D.; Toylia, G.; Goula, A.; Kelesi, M. Assessment of Nursing Workload as a Mortality Predictor in Intensive Care Units (ICU) Using the Nursing Activities Score (NAS) Scale. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 79.https://doi.org/10.3390/ijerph18010079Kaba, E.; Triantafyllou, A.;
 11. Fasoi, G.; Kelesi, M.; Stavropoulou, A. Investigating Nurses’ Views on Care of Mentally Ill Patients with Skin Injuries. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 7610.

 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ >500

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.