Συνεργασίες

Η συνεργασία του “Εργαστηρίου ΜΕΘ-Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” με φορείς όπως Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσηλευτικά Ιδρύματα κ.ά. στοχεύει στην ενθάρρυνση της μεταφοράς και ανταλλαγής γνώσεων, στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων στα πλαίσια παρακολούθησης ασθενών μετά την έξοδο απο το νοσοκομείο καθώς και στην προώθηση της έρευνας.

 

  • Συνεργασία του ΠΑΔΑ – μέσω του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Ερευνητικού “Εργαστηρίου ΜΕΘ-ΜΠΑ” – και του ΓΑΝΠ “ΜΕΤΑΞΑ” για εξειδίκευση και πιστοποίηση στη Ρομποτική Χειρουργική. Με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του ΓΑΝΠ “ΜΕΤΑΞΑ” θα υλοποιηθεί πρόγραμμα δια βίου μάθησης νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού επιστημών υγείας, με εξειδίκευση και πιστοποίηση στη Ρομποτική Χειρουργική. Για πρώτη φορά θα παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων στη ρομποτική χειρουργική από Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με Δημόσιο Νοσοκομείο της χώρας.

 

  • Σύμφωνο Συνεργασίας του “Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΕΘ-ΜΠΑ)”, του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο. Το Σύμφωνο Συνεργασίας ισχύει απο την ημερομηνία υπογραφής (13/03/2020) απο τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει πενταετή διάρκεια (έως και 13/03/2025) με δυνατότητα ανανέωσης.

 

  • Συνεργασία με το διαδικτυακό ραδιόφωνο ICU Radio του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μονάδες Εντατικής Θεραπείας” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

  • Σύμφωνο Συνεργασίας του ερευνητικού «Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον Δήμο Αιγάλεω. Το Σύμφωνο Συνεργασίας ισχύει απο την ημερομηνία υπογραφής (3/02/2021) απο τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει πενταετή διάρκεια (έως και 3/02/2026) με δυνατότητα ανανέωσης.