Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες του Τομέα ‘Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική’ που αποτελούν και μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου, συμμετέχουν στις δραστηριότητες που παρουσιάζουν συνάφεια με τους τομείς της διδακτορικής τους έρευνας.

 

Η Αθανασία Χριστίνα Σαμπάνη είναι Νοσηλεύτρια Τ.Ε., κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Νοσηλευτικής και υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα Διατριβής: «Ποιότητα ύπνου και διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού των βαρέως πασχόντων ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», απόφοιτη του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Παπαγεωργίου. Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής είναι οι: Θεόδωρος Καπάδοχος, Επίκ. Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α., Νικόλαος Ρίκος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ. Αρ. απόφασης Συνέλευσης: 1/14-01-2021. Εργάζεται ως νοσηλεύτρια στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα γύρω από την εξατομικευμένη παροχή φροντίδας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς σε μια σύγχρονη επιστημονικά, πιστοποιημένα αποδοτική και ανθρώπινη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

 
Η Σοφία Σαρτζή είναι διοικητική υπάλληλος Τ.Ε., κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Νοσηλευτικής  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα Διατριβής: «Υγιεινή και ασφάλεια επαγγελματιών υγείας μετά την εκδήλωση της πανδημίας της λοίμωξης Covid – 19», απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Παπαγεωργίου. Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής είναι οι: Μάρθα Κελέση, Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α., Ιωάννης Κουτελέκος, Επικ. Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. Αρ. απόφασης Συνέλευσης: 1/14-01-2021. Εργάζεται ως διοικητικός υπάλληλος στην οικονομική υπηρεσία του «Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας και σε Πολιτικές της Υγείας.
 
Η Ευαγγελία Κακαγιάννη είναι Νοσηλεύτρια Τ.Ε., κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ‘’ ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική’’ (ΕΚΠΑ, Τμήμα Ιατρικής ) και ειδικευμένη στη χειρουργική νοσηλευτική. Είναι υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα Διατριβής: «Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Μετά από Αποκατάσταση». Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μάρθα Κελέση. Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής είναι οι: Ευριδίκη Καμπά, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α., Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. Αρ. απόφασης Συνέλευσης:8/11-09-2019. Υπηρετεί ως νοσηλεύτρια στη Νευρολογική Κλινική του Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και υπήρξε για έτη εισηγήτρια και εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα της Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας καθώς και κλινική εκπαιδεύτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής σχολής Αθηνών: «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια και στην επίδρασή τους στη νοσηρότητα και στη θνησιμότητα του Ελληνικού πληθυσμού. Ειδικότερα ασχολείται με την αποκατάσταση των συγκεκριμένων ασθενών , τη θετική επίδραση της αποκατάστασης στην ποιότητα ζωής και στη μείωση του κόστους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
 
Η Παναγιώτα Τριανταφυλλάκη είναι Νοσηλεύτρια Τ.Ε.,  κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, και υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΑΔΑ με θέμα διατριβής «Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση ασθενών με ARDS». Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Παπαγεωργίου. Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής είναι οι: Θεόδωρος Καπάδοχος, Επίκ. Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α., Γεωργία Τουλιά, Επίκ. Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α. Αρ. απόφασης Συνέλευσης: 10/20-07-2020. Υπηρετεί ως κλινική Νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ έχει εργαστεί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε τμήματα όπως Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στην μετανοσοκομειακή παρακολούθηση αυτών των ασθενών.
 
Ο Μάριος Χαραλαμπόπουλος είναι Νοσηλευτής Τ.Ε., κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα Διατριβής: «Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των τηλεφωνικών οδηγιών στην εκτέλεση της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης». Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Παπαγεωργίου. Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής είναι οι: Θεόδωρος Καπάδοχος, Επίκ. Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α., Αντωνία Καλογιάννη, Επίκ. Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α. Αρ. απόφασης Συνέλευσης: 7/24-5-2021. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς επίσης έχει πιστοποίηση ως BLS provider, BLS instructor, ILS provider και Advanced Trauma Care Nurse (σεμινάριο ATCN). Υπηρέτησε ως Νοσηλευτής στο Γ.Ν.Ν.Θ «Η Σωτηρία» στα πλαίσια απόκτησης του τίτλου ειδικότητας «Επείγουσας κι Εντατικής Νοσηλευτικής» ενώ επίσης, έχει εργαστεί ως κλινικός νοσηλευτής σε μεγάλο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο, κοινοτικός νοσηλευτής σε εταιρεία κατ’ οίκον νοσηλείας καθώς και στον προσφυγικό πληθυσμό με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις συνέπειες από τη νοσηλεία σε ΜΕΘ, τη ποιότητα ζωής των ασθενών μετά τη ΜΕΘ, το σύνδρομο ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ κ.α.
 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
 

Η Χρυσούλα Μαρινάκη είναι Νοσηλεύτρια Τ.Ε., κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Παπαγεωργίου. Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής είναι οι: Θεόδωρος Καπάδοχος, Επίκ. Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α., Θεόδωρος Κατσούλας, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ. Αρ. απόφασης Συνέλευσης: 9/18-12-2019. Εργάζεται ως Νοσηλεύτρια σε Παθολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εξειδικευμένη φροντίδα ασθενών και βαρέως πασχόντων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στις 28/06/2023  παρουσίασε την διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Εκτίμηση του βέλτιστου χρόνου απογαλακτισμού του ασθενή με τραχειοστομία από την μηχανική υποστήριξη».

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή αποτελείτο απο μέλη ΔΕΠ πέντε (5) Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Αθήνας και Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, ήταν:

  • Δ. Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑ.Δ.Α., Επιβλέπων,
  • Θ. Καπάδοχος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑ.Δ.Α., μέλος Τριμελούς Επιτροπής,
  • Θ. Κατσούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, μέλος Τριμελούς Επιτροπής,
  • Ε. Ευαγγέλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑ.Δ.Α.,
  • Ζωγραφάκης Σφακιανάκης Μ., Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ,
  • Μιχόπουλος Αλ., Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑ.ΠΕΛ,
  • Τζεναλής Αν., Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.                           

Η Δ.Δ. έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή και αξιολογήθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ με τον χαρακτηρισμό ΆΡΙΣΤΑ.   Αναγόρευση σε Διδάκτορα ΠΑ.Δ.Α. 10/07/2023.