Το Εργαστήριο

Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,

 

Η έρευνα είναι το ισχυρότερο εργαλείο για την ανάπτυξη της γνώσης σε μια επιστήμη. Είναι ο τρόπος μέσω του οποίου η επιστήμη αναπτύσσει ένα διακριτό σώμα επιστημονικής γνώσης και ισχυροποιεί την αυτονομία της και την αξιοπιστία της. Μέσω της έρευνας η επιστήμη ενισχύει την επαγγελματική της υπευθυνότητα και αναβαθμίζει την επαγγελματική πρακτική. Μέσα λοιπόν από τι σκέψεις αυτές, μέσα από εσωτερικές διαπραγματεύσεις ετών και, ορμώμενοι από την ανάγκη σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τους επαγγελματίες υγείας, ιδρύθηκε τον Μάιο του 2019, το ερευνητικό εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Το «Εργαστήριο ΜΜΠΑ» διαθέτει γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και είναι το πρώτο ερευνητικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο εγκαθίσταται σε νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. (αναμονή ΚΥΑ) για την διεκπεραίωση του νοσηλευτικού και ερευνητικού του έργου.

 

Στοχεύει στην παρακολούθηση των προβλημάτων των ενήλικων ασθενών που προέκυψαν σαν αποτέλεσμα της νοσηλείας στη ΜΕΘ και όχι σαν αποτέλεσμα μιας προϋπάρχουσας σοβαρής χρόνιας νόσου. Το Follow up των ασθενών πραγματοποιείται μέσα στον κλινικό χώρο, σε προγραμματισμένες συναντήσεις, μετά την έξοδο απο την ΜΕΘ και το Νοσοκομείο που νοσηλεύθηκαν. Τελικός σκοπός είναι η προώθηση της ιδέας μιας ολοκληρωμένης δομής μετανοσοκομειακής παρακολούθησης και συμβουλευτικής αυτής της ευάλωτης ομάδας ασθενών, αναγνωρίζοντας με σεβασμό και επαγγελματισμό το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στην προ ασθένειας κατάσταση υγείας.

 

Παράλληλα, το Εργαστήριο ΜΜΠΑ φιλοδοξεί να εντάξει στην νοσηλευτική εκπαίδευση την χρήση τεχνολογιών προσομοίωσης που θα παρέχεται από ένα ολοκληρωμένο Εργαστήριο Προσομοίωσης ΜΕΘ, στο οποίο θα εκπαιδεύονται φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών καθώς και επαγγελματίες υγείας, επιδιώκοντας την κάλυψη του εκπαιδευτικού – εκμαθησιακού κενού σαν μία νέα τεχνική προσέγγισης, παρέχοντας τη δυνατότητα τόσο της ορθής εκμάθησης και εξάσκησης πλούσιων γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όσο και της σφαιρικής αξιολόγησης, καθώς και της εποικοδομητικής ανάδρασης-καθοδήγησης, από τον εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο.

 

Μετά την άρτια και με τον πλέον τελεσφόρο τρόπο οργάνωση, λειτουργία και διεκπεραίωση στόχων οφείλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτη Καλδή και τους Αντιπρυτάνεις, την πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής κ. Γεωργία Φασόη, τη νυν Κοσμήτωρ ΣΕΥΠ κ. Βασιλική Κεφαλά και την απερχόμενη Κοσμήτωρ κ. Λήδα Γώγου, καθώς και όλους τους Καθηγητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, τα στελέχη εκπαίδευσης και το διοικητικό προσωπικό για την άοκνη προσπάθεια και την ουσιαστική συνεισφορά τους.

 

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Ε. Παπαγεωργίου

Αναπληρωτής Καθηγητής