Γραφείο Εργαστηρίου

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών                                                           

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Κ13 209 (Πρακτικό της υπ. αρ. 8/11-09-2019)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Γραφείο Νοσηλευτικού και Ερευνητικού έργου

Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

(Πρακτικό της υπ. αρ. 20063/30-08-2021)

Αθανασάκη 11, Αθήνα