Ερευνητικά Πρωτόκολλα

  • Διεξαγωγή ερευνητικής μελέτης στην ΜΕΘ του Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο – Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ. με τίτλο “Επιτήρηση μικροβιαιμιών που σχετίζονται με κεντρικές γραμμές στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας”(αριθμ. πρωτ. 16435/19.06.2023). 
  • Διεξαγωγή ερευνητικής μελέτης με τίτλο “Εκτίμηση ποιότητας ζωής ασθενών, μετά απο νοσηλεία σε ΜΕΘ” στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων: Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός” (αρθμ. πρωτ. 83/26-02-2020), Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο (αριθμ. πρωτ. 27ο/25-02-2020) , Γ.Ν. Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ερυθρός Σταυρός (αριθμ. πρωτ. 23129/24-06-2020), Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Η Σωτηρία (αριθμ. πρωτ. 37/10-02-2020).