Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών”.

Η πρόσκληση αφορά αποφοίτους Επιστημών Υγείας ή άλλων Επιστημών, τελειόφοιτους σε προπτυχιακό επίπεδο και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για την αίτηση και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα πιέστε εδώ, στην συνέχεια αποθηκεύστε την αίτηση στον υπολογιστή σας και κάντε αποστολή αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση iculab@uniwa.gr