Βιβλία – Συγγράμματα

 

Εντατική Νοσηλευτική. Απο τη θεωρία στη πράξη. Συγγραφείς: SHEILA ADAM,SUE OSBORNE,JOHN WELCH. Εκδόσεις: Ι. Κωνσταντάρας. Αθήνα, 2021.

Το παρόν πόνημα έχουν επιμεληθεί μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου και προσφέρει το θεωρητικό και κλινικό υπόβαθρο της εξειδίκευσης της Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Για τους λειτουργούς της υγείας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για καθημερινή χρήση προσφέροντας μια άριστα οργανωμένη και επίκαιρη γνώση για όλες τις νόσους και καταστάσεις που αντιμετωπίζουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Για κάθε φοιτητή που σπουδάζει τη Νοσηλευτική και Ιατρική Επιστήμη αποτελεί το προσωπικό βοήθημα παρέχοντας μια ουσιαστική γνώση για όλο το φάσμα της εντατικής φροντίδας. Μέσα από την ανάγνωση των κεφαλαίων διαφαίνεται η ανάγκη για ολιστική φροντίδα, ενώ παράλληλα τονίζονται οι προτεραιότητες στη θεραπεία του βαρέως πάσχοντα ασθενή ανά σύστημα, τα κοινά προβλήματα και οι ανάγκες τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους. Εν μέσω πανδημίας COVID-19, Θα ήταν παράλειψη να μην γίνει αναφορά στο κεφάλαιο της διαχείρισης κρίσεων και της προετοιμασίας για πανδημίες, όπου τονίζεται ο σημαντικός ρόλος της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του εξειδικευμένου προσωπικού στην αντιμετώπιση κρίσεων υγείας. Συμπεριλαμβάνεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος και διανέμεται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

 
 

Βασική Νοσηλευτική. Θεωρία – Εκπαίδευση – Εφαρμογή. Συγγραφείς: Δ. Παπαγεωργίου, Μ. Κελέση, Γ. Φασόη. Εκδόσεις: Ι. Κωνσταντάρας. Αθήνα, 2021.

Το παρόν σύγγραμμα το έχουν συγγράψει μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου και του Τμήματος Νοσηλευτικής. Στόχος της 2ης έκδοσης αποτελεί η προετοιμασία νοσηλευτών ικανών να λειτουργούν αποτελεσματικά, έχοντας τεκμηριωμένη γνώση μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο σύστημα, στοχεύοντας στην ολιστική προσέγγιση, η οποία προάγει την ευεξία των ατόμων. Επιπλέον, δίνεται έμφαση ώστε οι νοσηλευτές να ενθαρρύνουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τη φροντίδα υγείας τους με απώτερο στόχο την αυτονομία του ατόμου. Συμπεριλαμβάνεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος και διανέμεται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

 
 

Αρχές και κλινικές Δεξιότητες στη Νοσηλευτική. Συγγραφείς: Γ. Φασόη, Μ. Κελέση, Δ. Παπαγεωργίου. Εκδόσεις: Ι. Κωνσταντάρας. Αθήνα, 2019.

Το παρόν σύγγραμμα το έχουν συγγράψει μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου και του Τμήματος Νοσηλευτικής. Απευθύνεται σε φοιτητές της Νοσηλευτικής, σε επαγγελματίες υγείας, σε εκπαιδευτικούς με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κριτική σκέψη και την παροχή ποιοτικής φροντίδας στο άτομο.

 
 

Η Έρευνα στις Επιστήμες Υγείας. Μελετώντας, Χρησιμοποιώντας και Δημιουργώντας Ενδείξεις. Συγγραφέας: Janet Houser. Εκδόσεις: Ι. Κωνσταντάρας. Αθήνα, 2019.

Το παρόν βιβλίο το έχουν επιμεληθεί μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου και του Τμήματος Νοσηλευτικής. Βασίζεται στην ιδέα οτι η έρευνα είναι απαραίτητη για τους Νοσηλευτές καθώς παρέχει τεκμηρίωση για την κλινική πράξη. Το περιεχόμενό του έχει σαν στόχο να είναι χρήσιμο σε φοιτητές Νοσηλευτικής αλλά και στους επαγγελματίες υγείας που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα βιβλιογραφικά δεδομένα στη πράξη.

 
 

BATES’ Νοσηλευτικός οδηγός για την κλινική εξέταση και τη λήψη ιστορικού. Συγγραφείς: BETH HOGAN-QUIGLEY, MARY LOUISE PALM, LYNN BICKLEY. Εκδόσεις: Ι. Κωνσταντάρας. Αθήνα, 2018.

Το παρόν πόνημα έχουν επιμεληθεί μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου και των Τμήματος Νοσηλευτικής Αθήνας και Περιφέρειας. Η ελληνική έκδοση του παρόντος βιβλίου φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βασικό στοιχείο στην προϋπάρχουσα βιβλιογραφία και έναν πολύτιμο οδηγό και βοηθό για τον φοιτητή της Νοσηλευτικής και για τον νέο Νοσηλευτή στην καθημερινή του κλινική πρακτική. Το βιβλίο διαιρείται σε τρεις ενότητες: Βασικές Γνώσεις, Συστήματα του Σώματος και Ζητήματα που Αφορούν Ειδικές Ηλικιακές Ομάδες. Συμπεριλαμβάνεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος και διανέμεται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

 
 

Gloria Oblouk Darovic Hemodynamic Monitoring: Invasive and Noninvasive Clinical Application 3rd Edition, 2020.

Morton G.P., Fontaine D.K. Critical Care Nursing, Wolters Kluwer 2017.

Mallett J., Albarran J. and Rochardson A. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies, 2013.

Creed F. Care of the Acutely Ill Adult: An Essential Guide for Nurses, 2010.

Woodrow P. Intensive Care Nursing: A Framework for Practice, 2011.

K. Hillman – G. Bishop. Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική, Παρισιάνος Α.Ε, 2006.