Έρευνα

Τα μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου συμμετέχουν ενεργά σε πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων (συνέδρια, δημοσιεύσεις, ερευνητικά πρωτόκολλα, χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα κ.α ) συμβάλλοντας δυναμικά στην διάχυση και πρόοδο της Νοσηλευτικής Επιστήμης και των Επιστημών εν γένει, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.  Περιηγηθείτε στο μενού “Έρευνα¨ για περισσότερες πληροφορίες.