Ομάδα Πιστοποιημένων Ανανηπτών – Ο.Π.Α.

Έργο της Ομάδας Πιστοποιημένων Ανανηπτών (Ο.Π.Α.) είναι η εκπαίδευση πολιτών και επαγγελματιών υγείας στην βασική υποστήριξη της ζωής και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή και στην παροχή πρώτων βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις. Οι συντονιστές της Ο.Π.Α. είναι ο Δρ. Παπαγεωργίου Δ. και η Δρ. Κελέση Μ.

Την Ο.Π.Α. συγκροτούν τα παρακάτω μέλη του ερευνητικού εργαστηρίου:

  1. Ευγενικός Κωνσταντίνος
  2. Πέππα Αικατερίνη
  3. Σολακίδου Βαγιαννή
  4. Τριανταφύλλου Χρήστος
  5. Χαραλαμπόπουλος Μάριος
  6. Χριστοδούλου Αγγελική