Αντικείμενο – Στόχοι

Το “Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” στοχεύει στην παρακολούθηση των προβλημάτων των ενήλικων ασθενών που προέκυψαν σαν αποτέλεσμα της νοσηλείας στη ΜΕΘ και όχι σαν αποτέλεσμα μιας προϋπάρχουσας σοβαρής χρόνιας νόσου. Το Follow up των ασθενών πραγματοποιείται μέσα στον κλινικό χώρο, σε προγραμματισμένες συναντήσεις, μετά την έξοδο απο την ΜΕΘ και το Νοσοκομείο που νοσηλεύθηκαν. Οι κυριότεροι στόχοι είναι:

  • Έγκαιρη ανίχνευση δυνητικά απειλητικών καταστάσεων για την καλή έκβαση της υγείας.
  • Παραπομπή των ασθενών σε Νοσοκομείο για άμεση επανεισαγωγή για αποφυγή δυσμενούς έκβασης.
  • Μείωση του ποσοστού θνητότητας εκτός Νοσοκομείου και Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.
  • Ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας προς όφελος των ασθενών.