Πρόγραμμα Κ.Ε.ΔI.ΒΙ.Μ. “Ρομποτικό Σύστημα DA VINCI – Ασφαλής Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών”

Το Ερευνητικό Εργαστήριο ΜΕΘ-ΜΠΑ στα πλαίσια συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με το ΓΑΝΠ ¨ΜΕΤΑΞΑ¨ προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα πρόγραμμα Πιστοποιημένης Εξειδίκευσης στην Ρομποτική Χειρουργική και στο Ρομποτικό Σύστημα DA VINCI (Πράξη 22/07-11-2023 του Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ρομποτική Χειρουργική με το σύστημα DA VINCI αποτελεί έμπνευση του χειρουργού κου Όθωνα Μανωλάκου, ο οποίος έχει μετεκπαιδευτεί στο World Laparoscopy Hospital In., ένα απο τα μεγαλύτερα κέντρα εκπαίδευσης στον κόσμο, απο όπου έλαβε τους τίτλους FMAS, DMAS, FICRS με σημαντική εκπαίδευση στην Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική. Ο κος Μανωλάκος έχει εκπαιδευτική συνεργασία επι σειρά ετών με το ΠΑ.Δ.Α. και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του ερευνητικού Εργαστηρίου ΜΕΘ-ΜΠΑ.

Για πρώτη φορά θα παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων στη ρομποτική χειρουργική από Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με Δημόσιο Νοσοκομείο της χώρας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτους ΑΕΙ (ΤΕΙ ή Πανεπιστημίων), κατόχους πτυχίου Νοσηλευτικής ή συναφών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Μαιευτική, Φυσικοθεραπεία) και, κατόχους πτυχίου Μηχανικών Βιοιατρικής ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.
  • Άτομα με θέσεις ευθύνης (προιστάμενοι, διευθυντές κ.λ.π.) σε Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας
  • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
  • Τελειόφοιτους φοιτητές ΑΕΙ, συναφούς αντικειμένου (π.χ. Ιατρική, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Φυσικοθεραπεία, Μηχανικοί Βιοιατρικής), οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το 3ο έτος σπουδών τους.

 

Για προπτυχιακούς φοιτητές, ΑμεΑ και ανέργους ισχύει έκπτωση 20%.

 

Yποβολή αιτήσεων 3ου κύκλου έως 27/09/2024.

 

Ιστοσελίδα Προγράμματος

 

Απόσπασμα από την τηλεοπτική εκπομπή ¨Υγεία πάνω απ’ όλα¨ με την Φωτεινή Γεωργίου σχετικά με το πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ “ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DA VINCI – ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ”

Φωτογραφικό υλικό δια ζώσης εκπαίδευσης 1ου κύκλου

Φωτογραφικό υλικό δια ζώσης εκπαίδευσης 2ου κύκλου