Διακρίσεις

Ευρυδίκη Καμπά

Α) Παγκόσμια Διάκριση 2022 

Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης AD Scientific Index”, στο World Top 100 Scientists 2022, η κα Καμπά κατέλαβε την θέση 39η (Ιανουάριος του 2021)  και θέση 51η (Μάρτιος 2021) στους καλύτερους 100 επιστήμονες στην Νοσηλευτική Παγκοσμίως.

https://www.adscientificindex.com/top-100-scientist/?con=&tit=&q=NURSING

Β) Εθνική Διάκριση  2022

Η κα Καμπά κατέχει την Θέση 5η (Nursing), θέση 30η (medical and health science) και θέση 192η στους καλύτερους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

https://www.adscientificindex.com/scientist.php?id=1843591

 

Δημήτριος Παπαγεωργίου

25/05/2022 – 25/05/2025

Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών στην Νοσηλευτική Ειδικότητα «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ».

Έδρα της Κεντρικής Επιτροπής είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και, έχει τριετή διάρκεια θητείας.

 

Κωνσταντίνος Ευγενικός

2022-Σήμερα

Επικεφαλής έρευνας στον τομέα του καρκίνου και των εφαρμογών πληροφορικής – Ογκολογία και τεχνητή νοημοσύνη (Head of Research in Cancer & IT applications – Oncology and Artificial Intelligence) στην Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου (ΕΕΕΠΚΑ) – CPRGGreece