Απολογισμός από την διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων Εργαστηρίου ΜΕΘ-ΜΠΑ, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023

Απολογισμός από την διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων Εργαστηρίου ΜΕΘ-ΜΠΑ, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023

Απολογισμός σεμιναρίου Συγγραφή και Δημοσίευση άρθρου                                                                                                                                                                   Το Σάββατο, 30/09/2023, από τις 10:00-14:00, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το  Σεμινάριο “Συγγραφή και Δημοσίευση άρθρου”. Στο σεμινάριο συμμετείχαν υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο κτίριο Κ13, στην αίθουσα 202.  Οι εκπαιδευτές Χρ. Τριανταφύλλου και Μ. Γαμβρούλη, ανέλυσαν διεξοδικά τους τρόπους δημοσίευσης των διαφορετικών κατηγοριών ερευνητικών άρθρων, ενώ μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες και tips προς τους συμμετέχοντες.

Απολογισμός σεμιναρίου BLS
Το Σάββατο, 21/10/2023, από τις 09:00-13:00, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο Βασικής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σε συνεργασία του Τμήματος Νοσηλευτικής και του «Εργαστηρίου ΜΕΘ – ΜΠΑ» με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και, με την Πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC). Στο σεμινάριο συμμετείχαν 26 εκπαιδευόμενοι, φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής και Νοσηλευτές, καθώς και ένας πολίτης. Όλοι οι συμμετέχοντες πέρασαν επιτυχώς το σεμινάριο και πιστοποιήθηκαν ως ανανήπτες του ERC, ενώ ένδεκα (11) συμμετέχοντες δήλωσαν επιθυμία να συνεχίσουν σε σεμινάριο εκπαιδευτών, ώστε να συμμετέχουν σε μελλοντικές δράσεις ως εκπαιδευτές. Στο σεμινάριο επίσης συμμετείχαν δώδεκα πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ERC και χρησιμοποιήθηκαν οι χώροι και τα προπλάσματα των εργαστηρίων του Τμήματος Νοσηλευτικής στο κτίριο Κ13.

Απολογισμός σεμιναρίου βασικών αρχών χρήσης SPSS
Την Κυριακή, 22/10/2023, από τις 09:00-11:00, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο Βασικών Αρχών Χρήσης του SPSS. Στο σεμινάριο συμμετείχαν φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής και Νοσηλευτές. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο κτίριο Κ13, στην αίθουσα υπολογιστών. Κατά την εκπαίδευση, αναλύθηκαν οι βασικές έννοιες για το τι είναι μεταβλητές, ποια τα μέτρα κατανομής και διασποράς, τα βασικά στοιχεία του προγράμματος SPSS, πώς γίνεται εισαγωγή μεταβλητών και δεδομένων, πώς εξάγουμε τα περιγραφικά στατιστικά, πώς γίνεται η συγγραφή τους και τέλος τον τρόπο δημιουργίας και επεξεργασίας απλών γραφημάτων.