Φοιτητές – Απόφοιτοι

Ακαδημαικό Έτος 2019-2020

Αλεφραγκής Δημήτρης, Ανθοπούλου Ειρήνη, Κυραγιάννης Πέτρος, Μπιάγκης Νικόλαος, Ντέηλυ Χρυσούλα, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Παρασκευά Μαριάνθη, Πέππα Κατερίνα, Περάκη Μαριάννα, Σολακίδου Βαγιαννή, Σουλίου Ιωάννα, Χαλατζιάν Ρίτα, Χριστοδούλου Αγγελική (Πρακτικό της υπ΄αρ. 3/03-11-20).

Ακαδημαικό Έτος 2020-2021

Φουρκή Ιωάννα (Πρακτικό της υπ΄αρ. 1/06-04-21).

Ευγενικός Κωνσταντίνος, Μουστάκας Δημήτρης (Πρακτικό της υπ΄αρ. 2/02-06-21).

Ακαδημαικό Έτος 2021-2022

Παπανικολάου Ελένη – Άννα, Σουβατζή Ελευθερία – Μπριγκίτε (Πρακτικό της υπ’ αρ. 2/07/12/2021)

Ακαδημαικό Έτος 2022-2023

Τσαμπούλα Ηλιάνα, Ευθυμίου Νίκος, Σαββοπούλου Ηλία, Γκότση Ελισάβετ – Ιωάννα (Πρακτικό της υπ’ αρ. 2/06-06-2023)