ΚΑΜΠΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ekaba@uniwa.gr

Ονοματεπώνυμο: ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΑΜΠΑ

Βαθμίδα: Καθηγήτρια  ΦΕΚ:  (ΦΕΚ 2400/τ.Γ’/26.09.2022). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 13665

Γνωστικό Αντικείμενο:  Βασική Νοσηλευτική Φροντίδα και Αποκατάσταση Ενήλικα    

Τομέας: Α’ «Βασικής Νοσηλευτικής» 

Τηλέφωνο Γραφείου: 210 538 5694

Email: ekaba@uniwa.gr

https://nurs.uniwa.gr/profile/kaba-evridiki/

Research Gatehttps://www.researchgate.net/profile/Evridiki-Kaba

Google Scholar Profilehttps://scholar.google.gr/citations?user=S8oDZVIAAAAJ&hl=el

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8253-6551

Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=EVRIDIKI+KABA

Web of Science: Web of Science Researcher ID K-1008-2019

https://publons.com/researcher/1637348/kaba-evridiki/

Scopus Author ID: 6602511473

SciProfiles: 1064389

Εκπαίδευση-Σπουδές: 1993: Πτυχίο Νοσηλευτικής- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής Α’ , 1997: Διδακτορικό (Ph.D.) Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Τμήμα Νοσηλευτικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ποιοτική Έρευνα, Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις, Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Αποκατάσταση  

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: 2008-2020: Επίκουρη Καθηγήτρια, 2020-σήμερα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ιαν 2008 –  Νοεμ 2008 Frederick University of Cyprus, Επισκέπτης Καθηγητής

Επαγγελματική προϋπηρεσία01/09/2022-σήμερα Καθηγήτρια, 2020-2022 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Νοσηλευτικής,  2008- 2020, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής Α’, Επίκουρη Καθηγήτρια . Απρίλιος  2002-Φεβρουάριος 2005 Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου (Γ.Ν.Β.) Νοσηλεύτρια Ψυχιατρικής Κλινικής . Νοέμβριος 1997 -Ιούνιος 1999   Μετα- διδακτορικό(Post-Doc)University of York, Department of Health Sciences and Clinical Evaluation, York, UK.

Διδασκαλία μαθημάτων:

Προπτυχιακό επίπεδο: Εισαγωγή στην Νοσηλευτική, Βασική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ, Προαγωγή Υγείας, Δεξιότητες Επικοινωνίας, Νοσηλευτική Αποκατάσταση

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Θεμελιώδεις αρχές ποιοτικής έρευνας στη Νοσηλευτική. Ερευνητικός σχεδιασμός στη ποιοτική έρευνα, Συλλογή δεδομένων στην ποιοτική έρευνα. Τεχνικές Συνέντευξης, Μέθοδοι και Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων στην ποιοτική έρευνα. Διαχείριση, οργάνωση και ταξινόμηση (κωδικοποίηση δεδομένων), Τεχνικές Αναζήτησης Ενδείξεων, Κριτική άρθρου ποιοτικής έρευνας, και Συγγραφή Ερευνητικού Πρωτοκόλλου για Ποιοτική Έρευνα.  

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

Goula, A.; Chatzis, A.; Stamouli, M.-A.; Kelesi, M.; Kaba, E.; Brilakis, E. Assessment of Health Professionals’ Attitudes on Radiation Protection Measures. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 13380. https://doi.org/10.3390/ijerph 182413380

Kaba, E., Stavropoulou, A., Kelesi, M., Triantafyllou, A., Goula, A., & Fasoi, G. (2021). Ten Key Steps to Writing a Protocol for a Qualitative Research Study: A Guide for Nurses and Health Professionals. Global Journal of Health Science, 13, 58.

Dimitrios E. Papageorgiou, Evridiki Kaba, Martha Kelesi, Areti Stavropoulou, Penelope E. Tziliali, Niki Pavlatou, Georgia Fasoi. Assessing Patients’ Needs in Greek Intensive Care Units. Validation of a Respiratory Patient Satisfaction Scale. Journal of Education and Practice, Vol 12, No 17 (2021)

Evridiki, Kaba, Stavropoulou Areti, Kelesi Martha, Toylia Georgia and Fasoi-Barka Georgia. “Critiquing a Grounded Theory Research Paper: Αn Educational Guide for Nurses.” Global Journal of Health Science 13 (2021): 92.

Stavropoulou A, Vlamakis D, Kaba E, Kalemikerakis I, Polikandrioti M, Fasoi G, Vasilopoulos G, Kelesi M. “Living with a Stoma”: Exploring the Lived Experience of Patients with Permanent Colostomy. Int J Environ Res Public Health. 2021 Aug 12;18(16):8512. doi: 10.3390/ijerph18168512. PMID: 34444262; PMCID: PMC8393572.

Goula A, Stamouli M-A, Alexandridou M, Vorreakou L, Galanakis A, Theodorou G, Stauropoulos E, Kelesi M, Kaba E. Public Hospital Quality Assessment. Evidence from Greek Health Setting Using SERVQUAL Model. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(7):3418. https://doi.org/10.3390/ijerph18073418

Moudatsou M, Koukouli S, Palioka E, Pattakou G, Teleme P, Fasoi G, Kaba E, Stavropoulou A. Caring for Patients with Psychosis: Mental Health Professionals’ Views on Informal Caregivers’ Needs. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(6):2964.https://doi.org/10.3390/ijerph18062964

Papathanasiou, Ioanna & Rammogianni, Anna & Papagiannis, Dimitrios & Malli, Foteini & Mantzaris, Dimitrios & Tsaras, Konstantinos & Kontopoulou, Lamprini & Kaba, Evridiki & Kelesi, Martha & Fradelos, Evangelos. (2021). Frailty and Quality of Life Among Community-Dwelling Older Adults. Cureus. 13. e13049. 10.7759/cureus.13049.

Fasoi, G.; Patsiou, E.C.; Stavropoulou, A.; Kaba, E.; Papageorgiou, D.; Toylia, G.; Goula, A.; Kelesi, M. Assessment of Nursing Workload as a Mortality Predictor in Intensive Care Units (ICU) Using the Nursing Activities Score (NAS) Scale. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 79.https://doi.org/10.3390/ijerph18010079

Kaba, E.; Triantafyllou, A.; Fasoi, G.; Kelesi, M.; Stavropoulou, A. Investigating Nurses’ Views on Care of Mentally Ill Patients with Skin Injuries. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 7610.

 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ >700

 Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.